Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

chachi
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadivi divi
chachi
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta. 
Reposted fromchocoway chocoway viadivi divi
chachi
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viadivi divi
chachi
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadivi divi
chachi

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viadivi divi

September 15 2019

chachi
chachi
4404 a822
Reposted fromalsh alsh viadivi divi
8612 03e6
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
chachi
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacarmenluna carmenluna
chachi
chachi
chachi
8234 ccd7 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo via8agienny 8agienny
chachi
3316 d81a 500
Reposted fromonlyman onlyman viasurpriseme surpriseme
chachi
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea vianiezwykla niezwykla
chachi
Tęskno mi do Ciebie obok.
Reposted fromcarmenluna carmenluna
chachi
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiezwykla niezwykla
chachi
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viapersona-non-grata persona-non-grata
chachi
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo vianiezwykla niezwykla
chachi
chachi
Reposted frombluuu bluuu vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl